SPUG spoločnosti Napocor citovaný v správe Svetovej banky

Spoločnosť National Power Corp. je prostredníctvom svojej skupiny Small Power Utilities Group (Napocor-SPUG) top globálnym subjektom z hľadiska rozvoja